Jakt På Vildsvin

Jakt På Vildsvin

4905
En bok för den som vill lära sig mer om vildsvin och jakten på detta populära och kraftigt ökande vilt.  
249 kr
I JAKT PÅ VILDSVIN kan du läsa om åteljakt, vakjakt, skyddsjakt, drevjakt och löshundsjakt på vildsvin. Boken tar upp om hur vildsvin lever och om hur en klok förvaltning av stammen kan se ut. Boken tar även upp vildsvinets åverkan på jordbruket. Det är många som blir påverkade av vildsvinets framfart, inte minst i trafiken. En bok för dig som vill lära dig mer om vildsvin och jakten på detta populära och kraftigt ökande vilt.   Författare Peter Ekeström är jägare och hundförare men också skribent och fotograf med jakt och vilt som favoritämnen. I många år har han jagat och studerat vildsvin, inte bara på hemmamarkerna i Östergötland utan också i Sörmland, Skåne och Halland där vildsvin funnits länge, samt i marker där svinen är nyheter, där de vilda grisarna börjat etablera sig. Han har lärt sig av kunniga jägare och provat sig fram för att utveckla olika sätt att förvalta och jaga vildsvin. Peter Ekeström är en av programledarna i Svts program Jaktliv som sänds under 2019.