Kungsleden: Ammarnäs - Hemavan 1:50.000
Kungsleden: Ammarnäs - Hemavan 1:50.000
Kungsleden: Ammarnäs - Hemavan 1:50.000

Kungsleden: Ammarnäs - Hemavan 1:50.000

8314
En detaljerad karta över Kungsledens sträckning mellan Ammarnäs och Hemavan men utsnittet omfattar även hela fjällområdena kring Ammarfjället och norr om Norra Storfjället. Kartan är tillverkad i Tyvek® - en syntetfiber som gör att kartan tål väta och kan vikas många gånger utan att gå sönder i vecken. 
169 kr
Den här kartan täcker den sydligaste delen mellan Ammarnäs och Hemavan men utsnittet omfattar även hela fjällområdena kring Ammarfjället och norr om Norra Storfjället. Ska du fortsätta din vandring norrut mot Jäkkvik via Adolfström kan du komplettera med kartan Kungsleden: Kvikkjokk– Adolfström 1:50.000. Den här kartan är en av de kartor som tillverkaren kallar för den nya generationens fjällkarta. Det innebär en detaljrikedom som inte finns i andra kartor över samma område. Terränginformationen är baserad på flygburen laserskanning. Förutom helt nya höjdkurvor med ekvidistans 10 meter framträder bland annat vattendrag och branter på ett avsevärt bättre sätt än tidigare. Lederna återges med större noggrannhet liksom sankmarker, byggnader, stenbunden mark och svårframkomlig vegetation. Kartan är tillverkad av Tyvek® - ett material tillverkat av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.