Kungsleden: Kvikkjokk - Adolfström 1:50.000
Kungsleden: Kvikkjokk - Adolfström 1:50.000
Kungsleden: Kvikkjokk - Adolfström 1:50.000

Kungsleden: Kvikkjokk - Adolfström 1:50.000

8313
En detaljerad karta över Kungsledens sträckning mellan Kvikkjokk i norr och Adolfström i söder. Utsnittet tar vid där kartan över Ammarnäs och Hemavan slutar i norr.
169 kr
Den här kartan täcker sträckningen mellan Kvikkjokk i norr och Adolfström i söder. Utsnittet tar vid där kartan över Ammarnäs och Hemavan slutar i norr. Calazo har utvecklat fem kartor i skala 1:50.000 med en unik detaljrikedom som täcker hela Kungsledens sträckning mellan Abisko i norr till Hemavan i söder. Den här kartan är en av de kartor som tillverkaren kallar för den nya generationens fjällkarta. Det innebär en detaljrikedom som inte finns i andra kartor över samma område. Terränginformationen är baserad på flygburen laserskanning. Förutom helt nya höjdkurvor med ekvidistans 10 meter framträder bland annat vattendrag och branter på ett avsevärt bättre sätt än tidigare. Lederna återges med större noggrannhet liksom sankmarker, byggnader, stenbunden mark och svårframkomlig vegetation. Kartan är tillverkad av Tyvek® - ett material tillverkat av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.