Primus Powerlighter III

Primus Powerlighter III

4549
Tänder enkelt uteköket eller lägerelden tack vare den effektiva spetslågan.
199 kr
Tänder enkelt uteköket eller lägerelden tack vare den effektiva spetslågan. Temperatur på hela 1300°C, vilket underlättar tändning i dålig väderlek. Observera att tändaren levereras tom på gas.