Sälen & Fulufjället 1:50.000
Sälen & Fulufjället 1:50.000
Sälen & Fulufjället 1:50.000

Sälen & Fulufjället 1:50.000

8320
Karta med stort utsnitt av Sälenfjällen på ena sidan och Fulufjällets nationalpark på andra sidan, två kartor i ett! Med detaljer som tydligt markerade preparerade skidspår, mountainbikelederna kring Rörbäcksnäs stugservice mm.
169 kr
Stort utsnitt med Sälenfjällen på ena sidan och Fulufjällets nationalpark på andra sidan, två kartor i ett om man jämför med Lantmäteriets tidigare utsnitt. Men även mer detaljer som tydligt markerade preparerade skidspår, mountainbikelederna kring Rörbäcksnäs stugservice mm. Den här kartan är en av de kartor som tillverkaren kallar för den nya generationens fjällkarta. Det innebär en detaljrikedom som inte finns i andra kartor över samma område. Terränginformationen är baserad på flygburen laserskanning. Förutom helt nya höjdkurvor med ekvidistans 10 meter framträder bland annat vattendrag och branter på ett avsevärt bättre sätt än tidigare. Lederna återges med större noggrannhet liksom sankmarker, byggnader, stenbunden mark och svårframkomlig vegetation. Kartan är tillverkad av Tyvek® - ett material tillverkat av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.