Vålådalen, Lunndörren & Oviksfjällen 1:50.000
Vålådalen, Lunndörren & Oviksfjällen 1:50.000
Vålådalen, Lunndörren & Oviksfjällen 1:50.000

Vålådalen, Lunndörren & Oviksfjällen 1:50.000

8316
Stort utsnitt över Vålådalen, Lunndörrsfjällen och Ljungdalen på ena sidan och Anarisfjällen samt Oviksfjällen på andra sidan. Kartan är tillverkad i Tyvek® - en syntetfiber som gör att kartan tål väta och kan vikas många gånger utan att gå sönder i vecken.
169 kr
En karta med stort utsnitt över Vålådalen, Lunndörrsfjällen och Ljungdalen på ena sidan och Anarisfjällen samt Oviksfjällen på andra sidan. Den här kartan är en av de kartor som tillverkaren kallar för den nya generationens fjällkarta. Det innebär en detaljrikedom som inte finns i andra kartor över samma område. Terränginformationen är baserad på flygburen laserskanning. Förutom helt nya höjdkurvor med ekvidistans 10 meter framträder bland annat vattendrag och branter på ett avsevärt bättre sätt än tidigare. Lederna återges med större noggrannhet liksom sankmarker, byggnader, stenbunden mark och svårframkomlig vegetation. Kartan är tillverkad av Tyvek® - ett material tillverkat av en syntetfiber som gör kartan helt okänslig för vatten och mycket rivtålig. En Tyvekkarta går inte sönder i vecken eller tappar färgen när du använder den.