Engelsons logotyp
Varukorgen är tom

Integritetspolicy

Bakgrund

Engelsons behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och det är viktigt för oss att skydda ditt privatliv och din integritet. Vi behandlar endast personuppgifter efter att du uttryckligen samtyckt till det, om det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, vilket också utgör vår rättsliga grund för behandling.


Varför behandlar Engelsons personuppgifter?

När du handlar i vår webbshop

För att du ska kunna handla hos oss och för att vi ska kunna ge dig den bästa servicen, behandlar vi dina personuppgifter. Som kund hos oss måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp, leverera dina varor, kontakta dig, vid eventuella returer, byten eller frågor kopplade till ditt köp. Därför behandlar vi personuppgifter som namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Engelsons behandlar alltså dina personuppgifter för att kunna fullgöra köpeavtalet, vilket också utgör vår rättsliga grund för behandling.


Engelsons behandlar personnummer när det är motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det kan ske när du väljer faktura som betalningsmetod och personnummer behövs för att göra sedvanlig kreditupplysning. Vi kan också använda personnummer till adressuppdatering.


Engelsons hanterar inga kontokorts- eller bankuppgifter. Detta sköts av Nets och de är själva ansvariga för de personuppgifter som behandlas vid användning av deras tjänster. Du kan läsa mer om Nets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering på deras hemsida.


Vårdnadshavares godkännande krävs vid köp av minderårig. Engelsons strävar så långt som möjligt efter att inte lagra personuppgifter som tillhör barn. Därför måste du som kund vara äldre än 18 år vid köp eller annan registrering hos oss.


Direktmarknadsföring

Vi skickar vårt nyhetsbrev till dig som har beställt nyhetsbrevet. Katalogen skickas till dig som har beställt katalogen eller som har gjort en beställning hos Engelsons. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Vi vill hålla just dig uppdaterad om erbjudanden och kampanjer hos Engelsons. Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Vill du inte ta del av våra utskick kan du alltid stoppa dem genom att avregistrera dig i utskicket. Har du några frågor så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.


Vid deltagande i butikstävling

I vår butik har du möjligt att tävla om ett presentkort och varje månad drar vi fem lyckliga vinnare av ett presentkort på 200 kr. I samband med att du är med och tävlar behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera en eventuell vinst. Namn, adress och e-postadress kommer även att behandlas vid utskick av katalog och, efter ditt godkännande, nyhetsbrev (se ovan).


Cookie-användning

Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga shoppingupplevelsen hos oss. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Cookie-användning regleras i lagen om elektronisk kommunikation och myndigheten Post- och telestyrelsen ansvarar för tillsynen.


Det finns olika typer av cookies och de har varierande livslängd. Permanenta cookies lagras under en längre tid på din dator eller mobila enhet och används t.ex. för att dina inloggningsuppgifter ska sparas till nästa gång om du använder dig av ”kom ihåg mig”-funktionen vid inloggning.


Vi använder även sessionscookies, som sparas tillfälligt, och raderas när du stänger webbläsaren.


Engelsons använder cookies från extern part (tredjepartscookies) i form av analysverktyget Google Analytics. Det används för att föra statistik, i syfte att förbättra vår hemsida. Google Analytics använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen, för sammanställande av rapporter om webbplatsanvändande och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Vidare kan Google Analytics komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande.


Om du begränsar eller raderar cookies, kommer du att gå miste om många funktioner på vår hemsida. Du kommer exempelvis inte kunna logga in på vår webbplats och våra erbjudanden och annonser kan komma att visas för dig oftare än annars. Vidare kommer du inte kunna handla i vår webbutik eftersom vi använder cookies för att kunna hantera innehållet i din varukorg. Du kommer dock fortfarande att kunna se dig omkring i vår webbutik. Du kan radera installerade cookies och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare. Webbläsare fungerar olika, men leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna för att passa dina behov och preferenser. Så här hanterar du cookies i Google Chrome, Safari, Internet Explorer & Microsoft Edge, Firefox.


Arbetssökande

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi spara dina personuppgifter som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om dina kontaktuppgifter och de uppgifter som du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument.


Visselblåsning

Gällande visselblåsarlagen har vi en lagstadgad skyldighet att ha interna rapporteringskanaler där samtliga som på något sätt representerar vår organisation eller är yrkesmässigt verksamma i den ska kunna anmäla misstänkta och konstaterade lagöverträdelser som innefattar brott och som är av allmänintresse.


Vi har ingått ett avtal med extern leverantör för att få tillgång till visselblåsartjänsten. Tjänsten går att använda helt anonymt och inga personuppgifter krävs för att rapportera ett ärende. Om du som visselblåsare ändå väljer att lämna personuppgifter kommer dessa hanteras med beaktande av tystnadsplikten och regler till skydd för personuppgifter.


Anställda

Det är nödvändigt för Engelsons att behandla dina personuppgifter som anställd hos oss för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet och för att fullgöra rättsliga skyldigheter, såsom arbetsrättsliga eller skatterättsliga skyldigheter.


Som anställd hos oss kommer vi att registrera de personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för personaladministration, behörighetskontroll, säkerhetsplanering och för att du ska kunna genomföra dina arbetsuppgifter. Personuppgifter kan vidare komma att behandlas på grundval av att Engelsons har ett berättigat intresse att göra det, exempelvis vid inbjudningar till olika evenemang.


Vi behandlar personuppgifter som namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro och frånvaroorsak. För att ha en bra säkerhetsrutin samlar vi även in uppgifter om nära anhörig. Det är namn och telefonnummer med syfte att snabbt kunna nå anhöriga om något skulle hända dig. Varje medarbetare ansvarar för att informera närmast anhörig om hanteringen.


Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas om det är nödvändigt för att Engelsons ska kunna fullgöra arbetsrättsliga skyldigheter eller om du uttryckligen samtyckt till sådan behandling. Det kan exempelvis röra sig om information kopplad till hälsa i samband med rehabilitering eller sjukskrivning.


På Engelsons förekommer det att medarbetare fotograferas i marknadsföringssyfte. Fotografierna används i våra olika marknadskanaler, t.ex. hemsida, sociala medier eller tryckt media. Detta är frivilligt och medarbetaren väljer genom samtycke att delta.


Vilka har tillgång till de personuppgifter som Engelsons samlar in?

Informationen som vi samlar in om dig som kund kan komma att överföras till externa parter så som speditörer i samband med leverans, mediebyråer för distribution av katalog och fakturor, redovisningsbyråer, kreditupplysningsbolag eller inkassobyråer.


Personuppgifter i samband med arbetssökande hanteras av vår HR-avdelning. De kan även komma att lämnas ut till företag och konsulter så som rekryteringsfirmor och experter inom second opinion, och som hjälper oss med rekryteringsprocessen.


Vid ett visselblåsarärende är det endast ärendehanterarna som initialt har tillgång till ärendena i visselblåsarsystemet. De kommer, efter bedömning av ärendet, vidareförmedla dessa till våra interna hanterare för hantering och åtgärder.


Vid en anställning inom Engelsons är det endast den eller de som har behörighet att behandla dina personuppgifter som kommer att ha tillgång till dem.


Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att tillhandahålla vissa IT-system, t.ex. för tidrapportering, löneadministration eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter, såsom företagshälsovården.


Hur länge lagrar Engelsons dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Därefter raderas personuppgifterna. Om behandlingen grundas på ditt samtycke, kommer vi omedelbart upphöra behandlingen om du återtar ditt samtycke.


Som arbetssökande kommer vi att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen men även under en rimlig tid därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov. Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss på adressen nedan för att få dessa raderade.


Ett visselblåsarärende sparas endast så länge det är nödvändigt och proportionerligt att göra så. Personuppgifter som inte är relevanta för ärendet kommer raderas. Som längst kommer ett ärende få behandlas två år efter dess avslutande.


Engelsons lagrar inte dina personuppgifter vi behöver för din anställning längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till behandlingarnas ändamål och så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller svensk lag, som huvudregel i 7 år på grund av bokföringsskyldighet.


Vad har jag för rättigheter som registrerad?

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen.


Du har även rätt att när som helst återta samtycke till behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör.


Hur utövar jag mina rättigheter?

Det är Engelsons som är personuppgiftsansvarig. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering genom att kontakta oss på info@engelsons.se. Som anställd är du välkommen att i första hand inkomma med synpunkter eller frågor genom att kontakta HR.


Skulle du uppleva att Engelsons inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand.


Personuppgiftsansvarig

Engelsons AB

Kanslistvägen 6

311 39 FALKENBERG

Telefon: 0346 713840

E-post: info@engelsons.se

Organisationsnummer: 556333-9331

Auktoriserad representant: 556333-9331