Engelsons logotyp
Varukorgen är tom

Etylenvinylacetat - EVA

EVA (etylenvinylacetat) är en plast med många användningsområden beroende på hur den tillverkas. Vanligen är EVA en genomskinlig, flexibel och böjlig plast som ibland kan ha gummiliknade egenskaper.


I skummad EVA som t.ex. kan användas till sittunderlag finns risk att vissa farliga kemikalier använts vid skumning. Engelsons ställer krav på sina leverantörer att dessa kemikalier inte ska användas och gör regelbundet stickprovstester för att säkerställa att våra krav följs.

Här följer lite tips på produkter med EVA - Etylenvinylacetat.