Engelsons logotyp
Varukorgen är tom
Bild från en av våra fabriker

Tillverkning och socialt ansvar

Vi på Engelsons har inga egna fabriker, utan tillverkar våra egna märkesvaror* hos noga utvalda leverantörer framförallt i Kina men också i Pakistan och Bangladesh. Våra egentillverkade sockar med märket Socks of Sweden tillverkas som namnet säger – i Sverige.


Alla leverantörer som samarbetar med oss måste skriva under vår Supplier guide som bland annat innehåller vår uppförandekod med riktlinjer om lön, arbetsförhållanden, djurvälfärd, anti-korruption och mycket mer.


Vi är måna om att de som arbetar hos våra leverantörer ska ha bra arbetsförhållanden, rimliga arbetstider och en lön som täcker mer än basbehoven. Därför är vi medlemmar i Amfori BSCI. Amfori BSCI är ett globalt initiativ för socialt ansvarstagande med fokus på arbetsvillkor.


Som medlem i BSCI har vi en gemensam kravställning gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga villkor, miljö och antikorruption. Kraven baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om arbetsrättsliga villkor samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Genom BSCI utförs tredjeparts revisioner av leverantörerna för att säkerställa att de arbetar utifrån kravställningen. Vi gör även egna uppföljningar av arbetet med våra leverantörer med målet att ha goda och långsiktiga samarbeten.


Uppförandekoden bygger på de viktigaste internationella arbetsstandarderna som vi kräver att alla våra leverantörer följer. Dessa innefattar:

• Rätten till föreningsfrihet och kollektivförhandlingar

• Ingen diskriminering

• Rättvis ersättning

• Anständiga arbetstider

• Arbetsmiljö och säkerhet

• Inget barnarbete

• Särskilt skydd för unga arbetstagare

• Ingen otrygg anställning

• Inget tvångsarbete

• Skydd av miljön

• Etiskt affärsbeteende


*Socks of Sweden, High Mountain, Euro-Hunt, Brokared, EP Collection.

Hållbarhetsrapport 2023 »

Hållbarhetsrapport 2022 »

Hållbarhetsrapport 2021 »

Vanliga frågor & svar om tillverkning och socialt ansvar

Vad gör ni med de returer som kommer tillbaka till er?

De varor vi får i retur går vår returavdelning här i Falkenberg igenom. De kontrollerar alla produkter och ser till att de ser fina ut, för att sen läggas till försäljning i butiken eller e-handel igen. Genom att ha vår duktiga returavdelning som går igenom alla produkter så kan de allra flesta produkterna faktiskt säljas på nytt. Defekta varor och underkläder går däremot inte till försäljning igen.


Hur väljer ni på Engelsons era leverantörer?

När vi väljer nya leverantörer är naturligtvis hög kvalitet på produkterna viktigt, men även leverantörens ansvarstagande. Vi väljer att jobba tillsammans med leverantörer som förutom att producera högkvalitativa produkter också kontinuerligt arbetar för att förbättra miljö och arbetsförhållanden i fabrik. Under arbetets gång utvärderar vi leverantörerna och de som överträffar våra förväntningar belönar vi med stabila och ökande ordervolymer.


Kontrollerar ni arbetsförhållanden på fabrikerna?

Engelsons har inga egna fabriker utan producerar i våra leverantörers fabriker. Genom uppförandekoden som finns i vår Suppliers’ guide ställer vi krav på acceptabla arbetsförhållanden i fabrikerna. Många av fabrikerna är anslutna till Amfori/BSCI och kontrolleras regelbundet av tredjepartsgranskare. Vi besöker också regelbundet fabriker för att göra egna inspektioner. Vid dessa besök får vi en inblick i fabriksarbetarnas verklighet vilket är mycket nyttigt för vårt arbete mot bättre arbetsmiljö och villkor för arbetarna i fabrikerna.


Förekommer det barnarbete i era fabriker?

Vi accepterar inte barnarbete och i vår Suppliers’ guide som alla leverantörer måste skriva på är det ett krav att barnarbete inte får förekomma. Lyckligtvis är barnarbete idag ovanligt i den typen av fabriker som vi har som leverantörer och vi har hittills aldrig stött på det.


Betalar ni levnadslöner till fabriksarbetarna?

Engelsons äger inga egna fabriker och därmed är det inte vi som betalar lönerna till fabriksarbetarna. Däremot ställer vi krav på våra leverantörer att lönerna ska vara minst levnadslöner.