Engelsons logotyp
Varukorgen är tom

Visselblåsning

Varför visselblåsa?

På Engelsons strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma och där vi tillsammans ser till att vi har en arbetsmiljö där alla trivs och vill vara. Vid eventuella problem eller missförhållanden uppmuntrar vi dig i första hand att ta direkt kontakt med den berörde, alternativt vända dig till din närmsta chef eller om inte det är möjligt, kontakta HR.

Engelsons följer aktuell lagstiftning gällande visselblåsning. Det är möjligt att slå larm om arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse inom den verksamhet som rapportören är, har varit eller kommer att verka i. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet. Du når kanalen via denna länk: https://engelsons.visslan-report.se.


Vem kan rapportera?

Förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Engelsons. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Vi uppmanar dig att visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Är du osäker uppmuntrar vi dig att läsa mer i vår visselblåsarpolicy. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro.


Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt. Våra ärenden hanteras initialt av vår externa mottagare, Lindahls advokatbyrå, detta för att garantera oberoende hantering av ärenden. I nästa steg kan interna kontaktpersoner hos oss komma att ta över ärendet.

Visselblåsarpolicy

Har du fler frågor?

Om du vill ha ytterligare information angående vår hantering av visselblåsarärenden eller personuppgifter, hittar du mer detaljer via de länkar som finns nedan.