Vi reder ut begreppen!

Engelsons arbetar aktivt med att öka andelen produkter som har någon typ av miljö- eller hållbarhetsmärkning som t.ex. Oeko-Tex 100, GOTS, Svanen mfl. Men vad betyder alla märkningar, begrepp och förkortningar? Läs & Lär!

Visa mer
Visa mindre
Logotyp OekoTex-Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 är en global märkningsstandard som sätter gränsvärden för ett antal kända miljö- och hälsofarliga ämnen. Många av dessa ämnen är redan reglerade i europeisk kemikalielagstiftning, men i vissa fall sätter Oeko-Tex® Standard 100 högre krav. Dessutom sätts gränser för flera miljö- och hälsofarliga ämnen som ännu inte omfattas av lagstiftning.

Det finns fyra olika produktklasser som en produkt kan certifieras i. Indelningen i produktklasser baseras på vem som är avsedd att använda produkten och hur nära huden produkten är tänkt att användas. T.ex. är det hårdast krav för produktklass I som omfattar produkter för barn upp till 36 månader och lägst krav för dekorationsprodukter som gardiner och dukar (produktklass IV). Däremellan kommer produktklass II där produkter med direkt hudkontakt ingår (t.ex. underkläder och sängkläder) och produktklass III där produkter utan direkt hudkontakt ingår (t.ex. jackor).

För att få märka en textil produkt behöver alla ingående material, som t.ex. tyg, sytråd, knappar och dragkedjor uppfylla kraven i standarden. Detta kontrolleras av ett auktoriserat testinstitut vid ansökan om certifiering. Dessutom kan testinstitutet när som helst göra oannonserade stickprovskontroller för att säkerställa att produkterna lever upp till kraven. Varje certifierad produkt får ett unikt certifikatsnummer som ska finnas med på produktens märkning. På Oeko-Tex® hemsida kan man om man vill kontrollera om märkningen är giltig. Mer information hittar du hos Oeko-Tex®.

På Engelsons har vi valt att märka en del av våra produkter med Oeko-Tex® Standard 100. De produkter vi har fokuserat på är våra underkläder och hemtextil, produkter som har nära hudkontakt och därmed är certifierade i produktklass II. Vi jobbar på att ständigt utöka andelen Oeko-Tex®-certifierade produkter i vårt sortiment.

Engelsons har egna krav och gränsvärden för kemikalieinnehållet i alla våra produkter, dessa liknar i många fall de krav som finns i Oeko-Tex® Standard 100 och finns samlade i vår restriktionslista. Alla våra leverantörer måste intyga att de följer kraven i restriktionslistan och vi gör regelbundna stickprovskontroller av efterlevnaden. Att vi valt att certifiera delar av sortimentet är för att få en större trygghet i att en extern oberoende part kontrollerar att dessa produkter lever upp till kraven.

Visa mer
Visa mindre
Logotyp OekoTex-Made in Green

Oeko-Tex® MADE IN GREEN

Oeko-Tex® MADE IN GREEN är en nyare certifiering från Oeko-Tex där man har utökat kraven. Utöver att produkten testas mot skadliga kemikalier säkerställs även att produkten har tillverkats på ett miljövänligt och socialt ansvarsfullt sätt. Syftet med den här certifieringen är att bidra till bättre arbetsförhållanden och en välmående planet.

För att få märka en produkt med Oeko-Tex® MADE IN GREEN ska en produkt alltså ha testats mot skadliga kemikalier enligt Oeko-Tex® Standard 100 eller Oeko-Tex® Leather standard. Dessutom måste tillverkningen var certifierad enligt Oeko-Tex® STeP där sociala frågor, arbetsförhållanden och hur man arbetar med miljöfrågor kontrolleras.

Produkter som är certifierade mot Oeko-Tex® MADE IN GREEN har en QR-kod som du kan scanna för att se vilket land produkten kommer ifrån och vilken fabrik som tillverkat produkten.

Vill du läsa mer om Oeko-Tex® MADE IN GREEN kan du alltid gå in på Oeko-Tex® hemsida.

Visa mer
Visa mindre
Logotyp OekoTex-Eco Passport

Oeko-Tex® Eco Passport Standard

Oeko-Tex® Eco Passport är en standard där man har testat och analyserat kemikalier, färgämnen och hjälpämnen mot högt ställda krav för att minska miljöpåverkan. Precis som med andra Oeko-tex standarder så testar man mot europeisk lagstiftning men även mot en högre kravställning för vissa ämnen.

Vad är skillnaden på Oeko-Tex® Eco Passport och Oeko-Tex® 100?

Skillnaden är att Oeko-Tex® Eco Passport fokuserar på kemikalierna som används i tillverkningen medan Oeko-Tex® 100 fokuserar på den färdiga produkten, exempelvis en tröja. Man kan säga att man gör testerna i olika stadier i tillverkningen. Men båda certifieringarna har samma mål om att bidra till säkra kläder och textilier för människor och miljö.

Mer information om Oeko-Tex® Eco Passport hittar du på Oeko-Tex® hemsida.

Visa mer
Visa mindre
Logotyp USDA - Certified Biobased product

USDA Certified Biobased Product

USDA Certified Biobased Product är en produktmärkning från USA:s jordbruksdepartement som säkerställer att produkten innehåller förnybara och biobaserade råmaterial. Biobaserat material kommer från växter eller andra förnybara råvaror från jordbruk, havs eller skogsmaterial och är ett alternativ till petroleumbaserade material.

En USDA certifierad produkt har testats av en oberoende kontrollant för att säkerställa att produkten består av en viss mängd biobaserat material. Olika typer av produkter har olika krav på hur mycket biobaserat material de måste innehålla för att kunna märkas med USDA Certified Biobased Product.

Syftet med märkningen är att förtydliga för kunden att en produkt garanterat innehåller biobaserat material.

Visa mer
Visa mindre
Global Organic Textile Standard

GOTS

GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en av de största internationella miljö-märkningarna för textil. Märkningen gäller endast för produkter av naturfibrer som t.ex. bomull eller ull, men en viss inblandning av syntetmaterial är tillåten. GOTS-standarden kan delas upp i två nivåer:

• Nivå 1 – organic, innebär att mer än 95 % av textilfibrerna är ekologiska
• Nivå 2 – made with organic, innebär att mer än 70 % av textilfibrerna är ekologiska

Certifieringen görs av godkända certifieringsorgan och följs sedan upp genom stickprovskontroller hos producenterna.

GOTS-certifieringen tar ett helhetsgrepp på produkten och produktionen vilket innebär att krav ställs på alla steg i produktionen; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. Kraven omfattar miljö, vattenanvändning, arbetsmiljö och sociala frågor. Några exempel på krav är:

• Ekologiska fibrer (t.ex. bomull) som är tydligt identifierbara, kan spåras och som separeras från konventionella fibrer
• Förbud mot GMO (genetiskt modifierade organismer) i bomullsodling
• Alla kemikalier som används i processen måste vara utvärderade och uppfylla vissa krav angående toxicitet och bionedbrytbarhet
• Sociala kriterier som baseras på nyckelkriterierna från ILO (International Labour Association) måste uppfyllas av alla aktörer i värdekedjan

Läs mer om kriterier för GOTS hos Global-Standard.

Visa mer
Visa mindre

SVANENMÄRKET

Svanen är en gemensam nordisk miljömärkning med kriterier för ett flertal olika produktgrupper och verksamheter.

För att kunna Svanenmärka textilier ställs miljökrav på alla steg i produktionen, inklusive fiberframställning, spinning, vävning, blekning, infärgning och efterbehandling.

Exempel på krav som ska uppfyllas är:

• Det finns restriktioner för innehåll och utsläpp av kemiska ämnen, färgämnen och tungmetaller som kan vara skadliga för människor och miljö
• Flera färgämnen som är allergiframkallande eller allvarligt hälsoskadliga är inte tillåtna
• Textilierna får inte innehålla flamskyddsmedel eller antibakteriella ämnen
• Minst 10 % av bomullen ska vara ekologisk
• Klorblekning är inte tillåtet
• El- och vattenanvändning vid produktion ska dokumenteras
• Det ska vara anständiga arbetsvillkor vid produktion och ILO:s (International Labour Organization) konventioner ska följas.

Visa mer
Visa mindre

CE-märkning

CE-märket på en produkt innebär att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s hälsokrav samt miljö- och säkerhetskrav. Märkningen är en förutsättning för att få sälja varan inom EU.

CE-märkning måste göras för varor inom 25 olika kategorier, t.ex. personlig skyddsutrustning och elektronik. Testning och utvärdering av produkten görs då enligt det eller de CE-märkningsdirektiv som är relevanta. För många produkter ansvarar tillverkaren själv för att kraven uppfylls och att
produkten har testats på rätt sätt men för vissa produkter med höga krav på säkerhet måste ett godkänt kontrollorgan säkerställa att kraven efterlevs.

Produkter i varukategorier som inte omfattas av ett CE-märkningsdirektiv får inte CE-märkas, däremot ska alla produkter som säljs vara säkra att använda.

Aktuella EU-försäkran på våra reflexprodukter:
- Försäkran om överensstämmelse 2021-10-01
- Försäkran om överensstämmelse 2021-09-08
- Försäkran om överensstämmelse 2022-06-01
- Försäkran om överensstämmelse 2023-06-01

Visa mer
Visa mindre
Bionic-Finish ECO är en behandling av tyg som ger en vattenavvisande yta

Bionic-Finish ECO

Bionic-Finish ECO är en behandling av tyg som ger en vattenavvisande yta och därför lämpar sig bra för funktionskläder. Beläggningen är inspirerad av naturen själv – daggtyngda löv eller fåglars vattenavvisande fjäderskrud. Tekniken bygger på förgrenade polymerer som till viss del ändrar ytstrukturen på den textila fibern vilket gör att vattendroppar och viss smuts har svårare att få fäste.

Till skillnad från många andra impregneringar är Bionic-Finish ECO helt fri från kemiska flourkarboner (PFAS) som visat sig vara skadliga för både människa och miljö.

Visa mer
Visa mindre

Solution dye

Infärgningsteknik som är bättre för miljön

Färgning av tyg står för en stor del av miljöpåverkan vid tillverkning av kläder. Vid konventionell färgning vävs eller stickas ett vitt tyg som sedan färgas till önskad färg. Detta görs i ett stort, varmt färgbad vilket innebär att stora mängder kemikalier, vatten och energi behöver användas. Om vattnet inte renas ordentligt finns det också risk för svåra lokala miljöföroreningar.

För syntetmaterial kan i stället tekniken solution dye användas. Då blandas färgpigment in redan när textilfibern framställs. Därefter spinns en tråd som sen vävs eller stickas till ett tyg. Vid konventionell färgning ligger färgen endast på ytan, utanpå fibrerna medan solution dye ger färg rakt igenom hela fibern. Detta leder till att färgen klarar solljus och tvätt bättre än konventionellt färgat tyg.

Tekniken ger en betydligt lägre miljöpåverkan än konventionellt färgade tyger:

• Minskad vattenanvändning 75-80 %
• Minskad kemikalieanvändning 60-70 %
• Minskad energianvändning 35-60 %

Visa mer
Visa mindre

Välkommen!

Tyvärr använder du dig av en osäker webbläsare som inte stöjds längre ...

Microsoft (skaparna av Internet Explorer) har slutat skicka ut uppdateringar till versionen Internet Explorer 10 och nedåt.
Detta gör att din nuvarande version inte är tillförlitlig.
Vi ber dig därför att ladda ner någon av webbläsarna nedan.

Ladda ner Microsoft Edge Ladda ner Firefox Ladda ner Google Chrome
Fortsätt att besöka sidan ändå